Mineralų terapija ir savęs pažinimo Kelias 2017.03.17 Klaipėda


Antra video paskaita čia https://youtu.be/xLMMkJO9EDQ?t=53m5s

Didžioji mineralų dalis – tai Dvasios minties pasaulio grūdai, pasėti Žemėje, vėliau įgiję tankią materialią formą. Mineralai, kaip sakyta, yra Žemės smegenys, kuriais ji mąsto. 

Atsisiųsti 1 paskaitą mp3: https://cloud.mail.ru/public/2CKH/835QS7WRP
Atsisiųsti 2 paskaitą mp3: https://cloud.mail.ru/public/FSNE/3rtNmQXJV

Trys didžiausios kliūtys ieškotojui 1 kliūtis - neryžtingumas

 

Tie, kurie bunda, pabudusiųjų ieško, kad šie, jau didesnį Kelio galą nuėję, jiems apie Kelią papasakotų ir paaiškintų. Kieno gi daugiau klaus, jeigu ne jų. Džiaugiasi tokių suradę, todėl jų pašonėje stengiasi laikytis: reikalui esant pasiklaus, ko reikia. Tarp miego ir atbudimo esantis dar sunkiai supranta, kur jis yra ir su kuo. Todėl iliuzijai labiau jis atviras nei tikrybei. Mėgsta toks euforiškus efektus labiau nei ramią ir tikrą harmoniją, todėl neskiria tų, kurie iš tiesų pabudę, nuo tų, kurie gyvena euforiškos iliuzijos būsenos apimti. Šitaip susipainioja. Miegantis sapnų tikrovėje gyvena. Nemato jis pabudusių, nes jie kitoje realybėje gyvena. Lengva miegančius valdyti, jais manipuliuoti, hipnozę taikyti, jų energija naudotis. Todėl daug dabartiniame pasaulyje tų, kurie tuo naudojasi: tiek dvasinėse kryptyse, tiek politikoje, tiek versle, tiek buitiniuose reikaluose. /Antropoteosofija 2t./

Atsisiųsti paskaitą mp3 https://cloud.mail.ru/public/BLpZ/q6g4gQhr4

Energetinis vampyrizmas priežastys ir išgijimas (Panevėžys)

Ligų atsiradimo priežastys (Karminės ir paveldimos ligos)Ligų atsiradimo priežastys priklauso nuo jų pobūdžio.
Galima išskirti tris dideles priežasčių grupes:
1. karminės ligos
2. paveldimos ligos
3. ligos, susiformavusios šioje inkarmacijoje:
a) dėl neteisingo mąstymo ir ydų
b) dėl netinkamos mitybos, režimo ir aplinkos užterštumo
c) dėl neteisingo darbo su energijomis ir piktnaudžiavimu jomis.

 Karminėmis ligoms priskiriamos nepagydomos ligos ir visos įgimtos ligos, kuriomis nėra sirgę tėvai arba seneliai.

Atsisiųsti audio įrašus: https://cloud.mail.ru/public/Bfqu/kF3nxGxLg

Dvasinio Kelio, arba Kelio pas Dievą, etapai - 2 dalis
  • Trumpai, iš kito kampo buvo apžvelgti 1 ir 2 (iš 7) Kelio etapai. 
  • Trys sidedamiosios Kelio dalys (Teorija-Praktika-Rezultatas) 
  • Asmeninės patirtys pereidinėjant kelio poetapius. 
  • 1 Kosminis pašventimas 
  • Apie mūsų dvasines šaknis 
  • Kodėl mūsų tauta kenčia materialiai 

...ir kitos panašios temos...

Atsisiųsti paskaitos audio įrašą: https://cloud.mail.ru/public/EHVA/gXjMJVQwX

Dvasinio Kelio, arba Kelio pas Dievą, etapai - 1 dalisGrįžimas į Dievą, arba tapimas Dvasia, turi septynis etapus. Kiekvienas iš jų turi po septynis poetapius, arba pakopas. Tik kintami kandidato ieškojimų motyvai įrodo jo dvasinę brandą. Jie bręsta sulig kiekvienu poetapiu, įrodant motyvų tikrumą konkrečiais darbais. 

Kiekvienas iš jų turi po septynis poetapius, arba pakopas. Tik kintami kandidato ieškojių motyvai įrodo jo dvasinę brandą. Jie brečsta sulig kiekvienu poetapiu, įrodant motyvų tikrumą konkrečiais darbais.

1 etapas. Grubios jėgos pasireiškimų per veiksmą, bendravimą ir mintį įsisąmoninimo ir įvaldymo Kelias.

2 etapas. Psichinės jėgos, išreiškiamos per veiksmą bendravimą ir mintį įvaldymo Kelias. Emocijų įvaldymo Kelias. 

Atsisiųsti paskaitos audio įrašą: https://cloud.mail.ru/public/LwL5/sPEoyjwgZ